Barnens lek

Under vistelsen på förskolan utvecklas leken till att bli ett samspel med kamrater och vuxna. När barnen blir äldre frigör de sig från de vuxna och ”leken” sker alltmer tillsammans med kamrater.

I barnens lek utvecklas det mesta. Där utvecklas barnens:

  • möjligheter till samspel med andra barn

  • språk

  • matematiska tänkande

  • motorik

  • fantasi

  • upptäckaranda

  • självbild, där bearbetas sådant som barnen går och tänker på

  • tur-tagning och att se andra än sig själv.

För att stimulera leken ger vi barnen stort utrymme till att leka. Personalen är den mesta tiden med barnen i deras lek. Men hänsyn tas till att barnen ibland vill leka själva. Den vuxnes roll är att vara med i leken och uppmuntra den genom att själv delta på lekens villkor men också genom att hjälpa barnen vidare där leken kört fast. Den vuxne kan också på olika vis vara initiativtagare till att lek kommer igång. Genom att själv börja någon lek får personalen ofta barnen att bli intresserade av att vara med. Material som barnen behöver finns framme och är anpassat efter barnens olika åldrar. Onödiga avbrott i leken stoppar barnens leklust. Vi arbetar därför med att där så är möjligt inte bryta i barnens lek.

För att stimulera rollekar har vi utklädningskläder och anpassade leksaker. För att stimulera bygg- och konstruktionslekar har vi klossar och annat byggmaterial.

Vi har olika så kallade styrda lekar. Och vi börjar redan på småbarnsavdelningen med en del enklare lekar för att när barnen blir äldre arbeta med lekar som kycklingen och vargen, kims lek, olika bollspel, gömma nyckeln, kurragömma med mera.

För att ytterliggare stimulera barnens lek ute har vi fler lekmaterial och en aktiv personal som är med barnen som ovan beskrivits.