Föräldramedverkan

Som ett led i barnens utveckling behövs ett gott samarbete med barnens föräldrar och att föräldrarna är nöjda med sin förskola. Första intrycket och starten är mycket viktig.

Tamburkontakt

  • Alla föräldrar är alltid välkomna.

  • Alla föräldrar möts vid dörrarna till förskolan och tas emot med värme och glädje.

  • Alla föräldrar bjuds in för att sitta ner en stund.

  • Vi pratar om de positiva saker som skett under dagen.

För att barnens ska utvecklas på ett bra sätt går vi årsvis tillsammans med föräldrarna igenom uppsatta utvecklingsplaner.

För att skapa möten med föräldrarna har vi olika fester och utflykter.

För att informera och få in synpunkter har vi olika föräldramöten. Vi har också ett föräldraråd som träffas cirka två gånger per termin. Olika förslag och synpunkter kommer också vid tamburkontakten.

Varje förälder ska ha minst ett utvecklingssamtal per år. Vid behov läggs extra samtal in. Vi använder tolk när så behövs.

Föräldrarna bjuds in till att hjälpa till vid olika praktiska göromål.

Månadsbrev som berättar om vad vi ska göra den närmaste tiden skickas till alla föräldrar. Där så behövs översätts informationen till barnens hemspråk.