Hygien och vardagssysslor

Småbarnsavdelning
På småbarnsavdelningen hjälper vi barnen att tvätta sig. Vi visar hur man torkar sig och vi hjälper barnen med att klä på sig och klä av sig. När vi äter delar vi ut maten till barnen. Vi tvångsmatar inte några barn och låter barnen äta i sin egen takt. Vi tvingar inte barnen att sitta stilla men vi försöker naturligtvis skapa en bra matmiljö för barnen. Vid mat, på- och avklädnad och vid tvättning uppmuntrar vi barnen till att prova själva. I många av rutinsituationerna finns bra möjligheter till att utveckla det svenska språket, bekanta sig med olika material, och att få värme och närhet från personalen.

På skötbordet får barnen sina första kunskaper i matematiskt tänkande då personalen räknar tår och fingrar på barnen. Här ges också möjligheter till att prata om kroppens olika delar. Här kan vi också leka enkla lekar som titutleken. Vid matbordet och vid påklädnad får barnen lära sig att vänta på sin tur. De får se att det finns andra barn som också behöver hjälp.

Vid maten tränar barnen alla sina sinnen. De luktar, känner och smakar på maten. De släpper saker på golvet eller slår i bordet och på tallriken och är glada över de ljud som de framkallar.

De hör vad olika saker heter och kopplar ihop detta med vad de ser.

Våra ambitioner är att barnen ska vara torra och inte behöva använda blöjor då de byter till mittavdelningen. När barn ska sluta använda blöja görs detta upp i samråd med föräldrarna.

Mittavdelningen
På mittavdelningen lär vi barnen hur man går på toaletten och framför allt pojkarna behöver lära sig att ”pricka rätt” när de kissar. Vi arbetar vidare med att få in i barnens medvetande och rutiner att de skall tvätta sig före och efter maten och att de skall tvätta sig när de varit på toaletten eller är smutsiga för övrigt.

Vid maten får barnen servera sig själva. De får också lära sig att hjälpa varandra och skicka maten till varandra. Efter maten får barnen duka av sin egen tallrik. Barnen får äta i sin egen takt och uppmuntras till att äta allt men tvingas inte till att äta.

Vi lär barnen att hänga upp sina ytterkläder och att inte gå in med smutsiga skor. Vi hjälper barnen med att hänga in våta kläder i torkskåpet.

Barnen får hjälpa till att plocka ordning på sin avdelning.

Femårsavdelning
På femårsavdelningen ska barnen klara av det mesta själva. Vi försöker också lära barnen att hänga in sina blöta kläder själva i torkskåpet. Gemensam skötsel tas upp på möten tillsammans med barnen. (Obs! I vårat arbete prioriterar vi leken och barn som börjat leka bryts inte av för städning).