Pedagogens roll är att vara med barnen, lyssna till och försöka förstå varje enskilt barns olika behov vid olika tidpunkter och ge barnen det de behöver."

 
 

Lars Hellström, förskolechef

 

Välkommen till Förskolan Vågskålen!

Vi är en privat förskola med fyra avdelningar. Vi har en småbarnsavdelning, två avdelningar med 3-4 åringar och en avdelning för de barn som ska börja skolan. Förskolan ligger nära Skärholmens centrum.

Barn har en rad olika behov och önskemål. Varje behov och önskemål har en egen skål som behöver fyllas på olika mycket vid olika tidpunkter under barnens vistelse på förskolan. När vi lyckas få en bra balans mellan de olika skålarna kommer barnen att utvecklas mot uppsatta mål.

Vi ger barnen en innehållsrik och utvecklande resa där vi serverar ett rikt utbud av aktiviteter anpassade efter barnens ålder och kompetens.

Vi arbetar med ett ”ja klimat” och mycket ”öppna dörrar”. Vi  har en bejakande, tillåtande och öppen attityd till det barnen gör och vill göra. Vi låter barnen leka mycket och har personal som engagerar sig i det barnen gör.

För oss är det viktigt att ha en bra kontakt och ett bra samarbete med barnens föräldrar.

Vi arbetar med ett varmt och kärleksfullt förhållningssätt. Vi ger barnen tillit och positiv uppmärksamhet.