Inskolning

Varje barn ska ha minst två veckors inskolning (inväjning) om vi inte kommer överens med föräldrarna om annat. Under denna tid ska barnen tillsammans med sina föräldrar bekanta sig med förskolans personal och andra barn samt till en viss del med de andra barnens föräldrar. Detta sker genom att barnet tillsammans med sina föräldrar deltar i olika aktiviteter och får stort utrymme till att i egen takt leka med olika saker på förskolan. Barnen ska också bekanta sig med en rad olika rutinsituationer och den närmsta miljön.

Redan andra dagen stannar föräldrarna halvdag för att sedan utöka vistelsetiden. Vi vill att föräldrarna stannar så mycket som möjligt på förskolan under inskolningstiden och så fort som möjligt deltar barn och föräldrar i dagens alla rutinsituationer och aktiviteter.

Efter inskolningsveckorna vill vi att föräldrarna så mycket som möjligt kommer till förskolan och har gemensam tid med sina barn. Engagerade föräldrar och en god föräldrasamverkan är ett av våra mål.