Barnens jagkänsla - självbild

För att stärka barnens självkänsla och självbild arbetar vi med ett ja-klimat som bygger på att vi arbetar efter barnens positiva sidor och bejakar dessa och ger beröm och värme för det som barnet är. Vi ger stort utrymme för barnens egna idéer och försöker se till alla barns behov.

För att kunna ge detta är det viktigt att vi har ett bra samarbete med barnens föräldrar och att dessa känner sig nöjda med verksamheten.

Vi tillåter barnens alla känslor. Vi låter barnen prova själva så länge det inte innebär någon fara för barnen. Barnen får genom olika aktiviteter möjligheter att utveckla och känna sin egen kropp. Barnens alla sinnen stimuleras.

På väggarna finns fotografier av barnen och även av deras närmast anhöriga. Bilderna sitter så att barnen kan titta på dem utan besvär. På väggarna har vi speglar så att barnen kan titta på sig själva.

Varje barn får utvecklas i sin egen takt.

Innan barnen byter avdelning får de genom olika aktiviteter och besök  bekanta sig med den nya avdelningen.

En genomgång av hur barnen haft det och utvecklas på sin gamla avdelning sker tillsammans med föräldrarna och personalen på den gamla och nya avdelningen i ett överlämningssamtal.

Barnen ställs inför utmaningar som är anpassade efter varje enskilt barns behov.

Att barnen blir positivt sedda är samtliga personals uppgift oavsett vilken avdelning man arbetar på.

Barnens självkänsla växer i samspel med barnens föräldrar och förskolans personal.