Barnens motorik

Genom att ge utrymme till att barnen får röra sig mycket både inne och ute stimuleras barnens grovmotorik. Inne spelar vi boll, dansar, har gymnastik, brottas, springer, och leker andra rörelselekar. Ute är vi i skogen där vi klättrar, springer och går. Vi går till närliggande parker där vi klättrar, spelar boll, springer, cyklar, snurrar, gungar, hoppar och rör våra kroppar på alla sätt som går. På ”dagisgården” cyklar vi, springer vi, gräver vi i sandlådan, spelar vi boll och leker.

Vi baddar i Skärholmens- och Vårbygårds simhall.

Genom att vi klipper, klistrar, ritar, målar, arbetar med lera och gips, blåser såpbubblor, blåser ballonger, syr, snickrar bygger lego och tågbanor och genom en rad olika rollekar utvecklas barnens fin- och munmotorik.

Genom att ha ett rikt utbud av olika möjligheter i barnens aktiviteter ges barnen mycket bra förutsättningar till att utveckla sin motorik.

Redan på småbarnsavdelningen ska barnen ha provat på de mesta av det material som erbjuds.