Närmiljö, natur, övrig miljö

Den första tiden på småbarnsavdelningen gör vi barnen trygga med sin egen avdelning och förskolans gård. Men även de små barnen gör promenader utanför förskolans gård. De små barnen rör sig i närområdet.

Vi går till närliggande skog och lekparker. Vi gör utflykter. Till dessa kommer barnen ibland att ta med sig sin egen ryggsäck med mat.

De äldre barnen börjar åka buss och tunnelbana. När barnen går på femårsavdelningen ska barnen ha sådan resvana att vi kan åka med större grupper.

Vi gör utflykter till skog och parker. Vi stannar på vägen och tittar på det som barnen är nyfikna på. Vi arbetar med olika teman som berör det vi ser i skogen. Vi vill att barnen ska få uppleva så mycket som möjligt av sitt närområde men också av områden som ligger längre bort från Skärholmen. Tillsammans med alla familjer gör vi varje år en stor utflykt genom att resa till Eskilstuna djurpark som förskolan bjuder på.

De äldre barnen besöker Aspuddsparken, Tekniska museet, Naturhistoriska riksmuseet, Junibacken, Tom Tits experimentverkstad. Vi besöker också Skansen, Heron City och minigolfbanan vid Bredängs Camping eller i Hägersten.

Vi har källsortering men den sköts av personalen. De äldre barnen får en genomgång av vad vi gör och varför vi gör det.