Barnens skapande

Hur barnen utvecklar sitt skapande är en lång process som börjar på småbarnsavdelningen och fortsätter långt upp i skolåldrarna. Barnen får utveckla sitt skapande i sin egen takt och det ska vara roligt för barnen att skapa.

På småbarnsavdelningen får barnen bekanta sig med en rad olika material så som färg, vatten, lera, gips, och sand. De får prova att måla, rita, klistra, klippa och göra sig bekanta med olika redskap. Målet är att de ska få känna och lukta på, kladda och leka med de olika materialen. Här gör vi fot- och handavtryck i färg.

När barnen byter till mittavdelningen fortsätter vi att arbeta med de olika materialen men i en mer strukturerad form på så vis att vi experimenterar med olika färger, målar och ritar och visar barnen hur man kan måla och rita konkreta saker som hus, blommor och allt vad barnen är intresserade av. Vi arbetar också med barnens självbild på så vis att de får rita eller måla sig själva och sin familj. Vi målar av barnen i ”naturlig storlek” och låter barnen själva rita i ögon, mun, hår, naglar med mera.

Gips och lera
Vi arbetar vidare med gips och lera. Barnen får göra sin egen hand i gips och måla den. De barn som vill får sedan göra gipsmasker. Barnen får hjälp att göra konkreta saker med leran som exempelvis korgar eller djur.

Vattenlek
Vattenleken som på småbarnsavdelningen mest handlar om att bekanta sig med vattnet, plaska och leka med båtar i vattnet utvecklas till att vi experimenterar och skapar större utrymmen för vattenlek. Vi tittar på vad som händer med vatten när det fryser och när det kokar. I samband med detta funderar vi över varför det regnar.

Barnen går under vintermånaderna till simhallarna i Skärholmen och Vårbygård där man ges möjlighet till att leka, lära sig att dyka och där man kanske tar sin första simtag.

De stora barnen åker till Tom Tits experimentverkstad där man får ytterliggare chanser att leka och experimentera med vatten.

Klippa, klistra och sy
När vi arbetar med olika teman får barnen klippa och klistra och ibland sy.

Snickarverkstan
I snickarverkstan får barnen bekanta sig med såg, hammare, och andra verktyg där vi gör båtar eller det som barnen är intresserade av.

Dans och sång
På sångsamlingen och vid andra tillfällen dansar vi och sjunger med barnen.

Vi går på teater och ibland på bio.