Spel, samspel, turtagning

I en rad olika situationer uppstår tillfällen då barnen tränas i att vänta på sin tur. Redan på småbarnsavdelningen får barnen lära sig att vänta på sin tur.

Utgångspunkten i vårt arbete är att alla har samma rätt och att ingen är mer värd än någon annan. Det betyder att alla barn ibland kommer att få vänta på sin tur. För vissa barn är detta svårt men vi arbetar konsekvent med att även de barn som blir arga eller ledsna för att de inte får vara först också får vänta på sin tur. Vi tillåter ilskan men inte att man tränger sig. Personalen förklarar naturligtvis varför. Vi arbetar med stort tålamod och försöker vara tydliga och konsekventa i vårt handlande och vårt förhållningssätt.

De äldre barnen får genom olika regellekar lära sig samspela med sina kamrater.

I olika spel får barnen också börja lära sig olika regler för samspel. Genom den vuxnes vägledning och även kamraternas är detta något som barnen lär sig först när de är fem eller sex år gamla.

Vid matbordet lär sig barnen att maten skall räcka till alla och att man får mer först när man vet att alla andra har fått en första gång.

För att samspel ska kunna fungera behöver barnen också förstå att det finns olikheter. I olika lekar och val av aktiviteter, med hjälp av personalen, lär sig barnen att vi har olika viljor och att man inte alltid kan få som man vill. Men det är okej att vara arg eller ledsen för att man inte får som man vill så länge man inte förstör för någon annan.

För att barnen ska kunna samspela behöver de ha goda förebilder. De behöver se vuxna som samspelar och som har tålamod och kan vänta. De behöver se att föräldrar och personal är överens om hur verksamheten sköts. De behöver se att föräldrar och personal pratar med varandra och att föräldrarna håller sams med varandra.

Alla typer av möten med föräldrarna  är viktiga.