Inskolning - föräldrasamverkan

Föräldrarna ska känna sig välkomna genom att:

  • Ge dessa ett varmt och vänligt bemötande.

  • Föräldrarna bjuds in från första stund att äta frukost eller lunch med sina barn och när helst de vill göra sitt eget kaffe eller te.

  • Låta föräldrarna tillsammans med sina barn, så fort som möjligt, vara med i dagens alla moment.

  • De tillsammans med personalen lägger upp inskolningsschemat för de första veckorna.

Under invänjningen skall föräldrarna ha hunnit vara med om vardagsrutiner så som mat, sov och andra vilor, hygien, påklädnad, samlingar, hämtningar och lämningar.

Under invänjningens andra vecka går vi igenom olika information kring verksamheten.

Vid dessa tillfällen använder vi tolk där så behövs.

Invänjningsveckans aktivitetsinnehåll planeras av personalen på avdelningen där barnet ska börja. Som förälder är du med och kan påverka detta.

Om föräldrarna är nöjda och känner sig trygga kommer barnen också att känna sig trygga.