Utvecklingssamtal

Minst en gång per år går varje avdelning tillsammans med förskolechefen igenom barnen på respektive avdelning.

För våra samtal har vi följande utgångspunkter:

  • Hur utvecklas barnets språk?

  • Hur fungerar barnens motorik?

  • Hur fungerar barnet socialt sett?

  • Hur fungerar turtagning och förmågan till att se och ha förståelse för andra barn?

  • Hur fungerar barnet enskilt och i grupp?

  • Hur leker och vad leker barnet? Vem leker barnet med och vad tycker barnet om att leka?

  • Hur utvecklas barnets mattematiska tänkande?

  • Hur fungerar vårt samarbete med barnens föräldrar?

Efter genomgången har vi utvecklingssamtal med barnens föräldrar där vi lägger upp riktlinjerna för hur vi ska arbeta med barnet det närmsta halvåret. Och vi sätter upp mål för vad vi vill uppnå till nästa gång vi träffas.